Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

3924 357f 420
0496 8eb0 420
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viahumane humane

July 10 2015

2340 fa27 420
Reposted byshiawasedawa shiawasedawa

July 05 2015

Bądź sobą oryginał jest zawsze więcej wart niż kopia. Jeśli innym to nie odpowiada, trudno... Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich wokół.
— tak.
Reposted byniskowoHydrazynaterribleloveMadsentropiahighMadsentropiahigh
3768 133a
Reposted byMadsentropiahighmalinowaherbata

June 25 2015

9862 aead 420
Reposted fromlambadada lambadada viadupiday dupiday

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

4770 7bb5 420
Reposted fromfoina foina viaAmericanlover Americanlover
2491 ac2f 420
...
Reposted bymicomomicuandotomorrownevercomes

June 24 2015

Problem polega na tym - powiedział Craig - że wszyscy wiecznie porównują jednych do drugich i to odbiera ludziom indywidualność.
— Chbosky
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaxer xer
5734 53ee 420
Reposted fromrominaplum rominaplum vialost-in-space lost-in-space

June 23 2015

5510 9ccb
esencja_
Reposted bycatsruletheworld catsruletheworld

June 22 2015

The worst part about anything that’s self destructive is that it’s so intimate. You become so close with your addictions and illnesses that leaving them behind is like killing the part of yourself that taught you how to survive.
—Lacey L.

painting by Leonardo Santamaria
Reposted fromsilverwlk silverwlk viaxjoancatherine xjoancatherine
1446 76b1 420
Reposted frommisza misza viaEineFragevonStil EineFragevonStil
2086 4585 420
Reposted fromdouble double viaTryToRememberrr TryToRememberrr
4705 6b01
Reposted fromktosiowa ktosiowa viatwentyseventh twentyseventh
4127 25a1 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viatwentyseventh twentyseventh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl